Print Friendly, PDF & Email

Brandwerende opschuimende kit – Firestop Putty


Productbeschrijving

Firestop Putty is een brandwerende opschuimende kit op een waterige dispersie basis. Bij brand expandeert deze opschuimende kit al vanaf 140°C en vormt daarbij een vast hitte-isolerende koolstoflaag. Daardoor wordt de verbreiding van vuur en rook verhinderd. De kit wordt in een gebruiksvriendelijke koker geleverd en is vrij van oplosmiddel. Firestop Putty bevat geen halogeen, die bij brand corrosieve of giftige gassen kunnen veroorzaken.

Testcertificaat

Op aanvraag.

Producteigenschappen

Consistentie  pasteus
Componenten  1
Soortelijk gewicht (kg /1 ltr)  1,39
Verwerkingstemperatuur  vanaf +5°C
Opslagstabiliteit  12 maanden op kamertemperatuur
Opschuimtemperatuur  vanaf ca. 140°C
Drukopbouw  ca. 0,8 N/mm²
Expansievolume  ca. 20-voudig bij 450°C, vrije expansie

Toepassingen

Firestop Putty is geschikt voor de volgende toepassingen:

  • Afdichting van pijp- en kabeldoorvoeren; branddeuren en -ramen; beglazing
  • Afdichting van aansluitingen tussen wand en plafond / vloer
  • Afdichting van voegen tussen prefab betonplaten en lichte wandconstructies
  • Voor het afsluiten van gaten, scheuren, spleten, holle ruimten en voegen bij reparatiewerkzaamheden

Veiligheidsvoorschriften en transportclassificatie

Niet gekwalificeerd als gevaarlijke stof en geen bijzondere veiligheidsvoorschriften. Firestop Putty is leverbaar in de kleur zwart en is verpakt in een 310ml koker. Er zitten 20 kokers in een verpakkingseenheid.

Verwerking en hechting

De ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Firestop Putty wordt met een hand- of luchtdrukkitspuit direct in de voegen en holtes gespoten en direct daaropvolgend gladgestreken. Het vochtig maken van het gereedschap met water helpt bij het gladstrijken. Wij raden aan om de voeg af te werken met  een brandwerende silicone. Voor alle toepassingen buiten is afwerking tegen directe weersinvloeden noodzakelijk. In dat geval moet Firestop Putty dieper in de voeg verwerkt worden. De voegbreedte mag niet groter zijn dan 5mm.

Uitharding: Firestop Putty hardt uit door verdamping van het water in de kit.

Reiniging: Net aangebrachte kit kan eenvoudig met een vochtige doek verwijderd worden.

De opschuimende kit Firestop Putty is overschilderbaar en na uitharding bestendig tegen zwakke zuren en basische oplossingen en de meeste technische oliën. Weersinvloeden als luchtvochtigheid, water en vorst, licht en uv-straling beïnvloeden de brandwerende eigenschappen niet.Opmerking
De informatie in dit document is gebaseerd op onze kennis en ervaring tot nu toe. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om onafhankelijke tests en proeven te doen i.v.m. de verschillende invloeden bij de uitwerking en toepassing van ons product. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van de product te garanderen in een geval van de concrete toepassing op basis van onze informatie. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, voorwaarden, gewichten etc. opgenomen kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

[bws_pdfprint display=’pdf’]

Brandwerende Opschuimende kit