Hittebestendige lijm


Productbeschrijving

Fiboard Glue S is een hittebestendige lijm ontwikkeld voor het lijmen en verbinden van diverse materialen zoals: beton, hout, staal, steen en glas.
De lijm wordt ingezet bij de productie van: deuren, kluizen, vloeren, muren, luchtkanalen, veiligheidscontainers etc.
Fiboard Glue S is ook te gebruiken als hittebestendig vulmiddel.

Producteigenschappen

Fysieke toestand bij 20°C  pasta
pH waarde  11 – 12
Expansievolume  ca. factor 25
Kookpunt  100°C (water)
Dichtheid  1,8 g/qcm
Dampspanning, 20°C  23 mbar (water)
Viscositeit  66 – 74 Pas
Vlampunt (°C)  geen
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)  geen
Explosiegrenzen  dit product is niet explosiegevaarlijk
Verpakking  2 kg
Geur  reukloos
Kleur  geel

Richtlijnen voor gebruik

  • De ondergrond moet goed schoongemaakt en ontvet zijn.
  • Let licht opschuren van de ondergrond verhoogt de adhesie.
  • Verspreid de lijm gelijkmatig en druk het te bevestigen materiaal licht aan.
  • Glue S is ongeschikt voor toepassing in vochtgevoelige constructies.

Toepassing en verwerking

  • Een richtlijn voor toepassingen bij kamertemperatuur en gemiddelde vochtigheid is ongeveer 36-48 uur droogtijd.
  • De droogtijd van dit product kan, afhankelijk van temperatuur, vochtigheid, poreusheid, volume van lijm etc. variëren.
  • Het drogen kan door middel van verhitting worden versneld, met een maximum van 90°C.
  • De kleefkracht vermindert na verloop van tijd niet.
  • Lijmresten kunnen worden verwijderd met behulp van kokend water / stoom.

Opslag

Het product moet in originele verpakking worden opgeslagen in een droge, koele ruimte (maar beschermen tegen bevriezing) en vermijd contact met aluminium en zuren.


Opmerking

De informatie in dit document is gebaseerd op onze kennis en ervaring tot nu toe. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om onafhankelijke tests en proeven te doen i.v.m. de verschillende invloeden bij de uitwerking en toepassing van ons product. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van de product te garanderen in een geval van de concrete toepassing op basis van onze informatie. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto’s, gegevens, voorwaarden, gewichten etc. opgenomen kunnen wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Hittebestendige lijm, Fireproof glue